"Premena tradičnej školy na modernú" Projektové a E-learningové vyučovanie na ZŠ, P. Horova 16


Charakteristika projektu

Projektové vyučovanie: "Vyčistime si Devínsku Novú Ves"

Projektové vyučovanie: "Deň Zeme"